LAMP #1786

146x50x50

Lamp

Varenr.: 181158

Kilroy Indbo A/S

Køgevej 51

DK-4653 Karise

 

 

Tel: +45 5666 0697

Mail: info@kilroyindbo.dk